Anketix Hazır Anketler

 

 

Çalışan Memnuniyeti Araştırması

Gerçekleştirdiğimiz çalışan memnuniyeti araştırmaları ile;

Çalışanlarınızın gereksinimlerini ve beklentilerini,
Çalışanlarınızın yönetime ve çalışma arkadaşlarına olan bakış açılarınıi
Çalışanlarınız verimliliğini ve mutluluğunu etkileyen faktörleri

öğrenebilir. Bu araştırma ile çalışan memnuniyetinizi arttırarak, satışlarınızı arttırabilirsiniz.

Müşteri Memnuniyeti Anketi

Gerçekleştirdiği müşteri memnuniyeti araştırmaları ile;

Ürün ve hizmetlere ilişkin müşteri gereksinimlerini ve beklentilerini,
Sözkonusu ürün ve hizmetler ile hangi noktalarda ve ne ölçüde müşteri gereksinimlerinin ve beklentilerinin karşılandığını,
Sözkonusu ürün ve hizmetlerin müşteri gereksinimlerini ve beklentilerini karşılama yönünden rakiplerin pazara sunduğu ürün ve hizmetler karşısındaki konumunu belirleyerek müşteri memnuniyetini sağlamaya ve geliştirmeye yönelik iş stratejilerinin şekillendirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Diğer Hazır Anketlerimiz

360 Derece Performans Değerlendirme Anketi
Hizmet Memnuniyet Anketi
Ayakta Hasta Memnuniyet Anketi
Yatan Hasta Memnuniyet Anketi
Hastane Çalışan Memnuniyet Anketi
Öğrenci memnuniyet Anketi
Veli Memnununiyet Anketi