Anketix Hazır Anketler

 

 

Beğeni Testi

Beğeninin sınanması güçtür çünkü kullanılacak ölçütler çok tartışmalıdır. Bir
sanat uzmanları kurulunun yargısı, çoğu kez " halkın anlayışı" ndan farklıdır.
Gündelik mesleksel pratikte, ürünlerin seçimine ilişkin olarak (ambalajlar,
dükkân levhaları, araç-gereçler) çoğunluğun beğenisine hitap etmek
önemlidir. Bu yüzden aşağıdaki test 14 ile 30 yaş arasındaki 250 kişiye
uygulanmıştır. Böylelikle değerlendirmede adayınızın yargısının çoğunluğun
yargısı ile çakışıp çakışmadığını öğrenebilirsiniz.
Bu test iki şeyi sınamaktadır,


- Çizgesel alan bölümlerine ilişkin yargı (Bölüm 1)
- Çeşitli araç-gereç modellerine ilişkin yargı (Bölüm 2)


( Birinci bölüm, estetik yargı Maitland Graves test ilkesine göre
düzenlenmiştir.)

Bu tesi Anketix'ten satın alarak testi online olarak çalışanlarınıza, öğrencilerinize ve işe alımlardaki adaylara uygulayabilirsiniz.