Belediye Anket Paketi

 

Vatandaş Memnuniyeti Anketi

Hediyeli Belediye anket Kartları

Belediye Çalışan Memnuniyet anketi

E-demokrasi Veri toplama altyapısı

Kiosk için hazır anketler

Dış Paydaş Anketleri

Kamuoyu Anketleri